آموزش محاسبه ی وزن دهکده ها در وار

هر روستایی وزنی دارد و بر اساس این وزن در وارها حریف پیدا میکند . بر اساس این سیستم کلن وار حریف مقابل را شما را انتخاب میکند و حریف بعدی شما مشخص میشود . برای مثال مزن کلن شما 5000 است و حریف شما هم حدود 5000 خواهد بود

چگونه وزن قبلیه خود را بفهمیم؟

اگر شما کمی دقت کنید میتوانید دریابید که میزان غنایم شما در وار با میزان غنایم شما در بیس معمولیتان کاملا متفاوت است و این یک امر طبیعیست.

همانطور که در تصویر بالا میتوانید ببینید مقادیر در یک زمان کاملا باهم متفاوت هستند.

وزن پایه در کلن وار  بر حسب 4 مخزن طلا Gold یا اکسیر Elixir بعلاوه 1000 از هرکدام در تالار شهر محاسبه و پیدا میشود.

بعنوان مثال وزن پایه در تصویر بالا 18000×4+1000=73000 است

نکته

وزن روستای شما با وزن کل کلن جمع بسته میشود
اگر مخازن شما سطح یکسانی ندارند باید جمع هرکدام را حساب کنید

با درک و متوجه شدن وزن پایه کلن شما میتوانید به راحتی از این سیستم استفاده کنید.بیشتر بازیکن ها از این ترفتند برای مقابله با حریفان استفاده میکنند تا به راحتی پیروز شوند

نکته مهم : بدست آوردن وزن وار فقط از روی وارهای تمام شده یا شروع شده ( روز نبرد ) بدست میاد .

با ما آسوده خاطر بازی کنید

 @NOBANNED

 https://telegram.me/joinchat/BZM5Oz7z4jrmSMThpvtknA