دسته بندی ها :
استراتژی اتک گولم ویز پکا

تان ۱۰ و ۱۱

? نیروها ی کمپ
گولم ۵
پکا ۱
ویز ۱۶
ارچر ۱

⚗ اسپل
جامپ ۳
ریج ۱
زلزله ۳

? کستل
۱ گولم و جاینت
زلزله


چگونه با استراتژی 6 گولمی حلمه کنیم؟

جمع آوری اطلاعات در مورد دشمن

مثل همیشه قبل از اینکه وارد نبرد شویدو حمله را آغاز کنید نیاز است از مپ یا دهکده دشمن اطلاعاتی بدست آورید و بررسی کنید که کلن کستل و قهرمانان (King – Queen _ garden)در کجا قرار دارند، چون آنها می تواند تاثیر زیاد بر مسیر نیروهای شما که درحال حمله هستند داشته باشند. معجون سم نیاز نمی شود زیرا ما نیرو های خود را از طرف کلن کستل حریف پیاده سازی میکنیم تا هم نیرو های کستل طرف مقابل را نابود کنیم و هم اگر قهرمانی نزدیک آن بود همراه با نیرو های کستل نابود می کنیم. ، در نتیجه نیروهای من می توانند قبل از اینکه اینفرنو تاور آنها را بکشد نیرو های کستل حریف و قهرمان حریف را می کشد.

مکان های پیاده سازی  نیروها:

اگر با مپهای باز مواجه شدید که نیرو ها گیج می شوند و به دور بیس تاب می خورند باید به سبک زیر اتک بزنید. ابتدا در دو سمت مپ هر کدام 2 گولم پیاده کنید و در هر همان مکان برای پشتیبانی از گولم ها  8 ویزارد پیاده کنید هر قسمت 4 ویزارد. بعد از پاکسازی قسمت های 1 و 2 توسط گولم ها و ویزارد ها حالا نوبت این شده که یک گولم  دیگر خود را در وسط پیاده کنید و به دنبال آن 6 ویزارد و پکا و قهرمان های خود را نیز بفرستید و 2 ویزارد را نیز برای احتیاط نگهدارید که در پایان کارنیاز شما می شود.آن پکایی که شما پیاده کردید باید طوری هدایت شود که به وسط دهکده رفته و تون هال حریف را نابود کند.

مکان های پیاده سازی معجون ها یا طلسم ها:

معجون زلزله (Earthquakes : با 3 معجونی که خود ساخته اید و 1 معجونی که کمکی گرفته اید می توانید هر دیواری با هر سطحی را نابود کنید.شما فقط باید مطمئن شوید که بهترین نقطه را برای نابودی دیوار ها در نظر بگیرید. محدوده تخریب معجون 3.5 مربع یا کاشی است و شما باید در انداختن معجون ها دقت کنید که به راحتی بتواند راه را برای نیرو های شما آزاد کند.
معجون پرشی (Jamp spell) : نخست باید 2 تا از معجون ها را در دو سمت مپ و جلوی گولم ها هر کدام 1 معجون می اندازیم و سپس معجون سومی خود را در وسط ( جلوی گولم ) می اندازیم. اما یک کار دیگر نیز می توانید انجام دهید شما می توانید به جای معجون پرشی (Jamp spell) از wall breakers  استفاده کنید که استفاده از این یک نوع ریسک است زیرا اگر حریف شما در آن قسمت ها Hidden Tesla داشته باشد wall breaker های شما رو نابود می کند و باعث می شود شما شکست بخورید. اما با این حال بعضی ها مایل هستند ریسک کنند یا از اینکار هیجان زده می شوند و wall breaker را جایگزین معجون پرشی(Jamp spell)  می کنند . البته شما می توانید بجای یکی از معجون های پرشی (Jamp spell) خود یک معجونی یخی (Freeze) ببرید و آن را بر روی infernos tower ها بیاندازید تا مانع ذوب شدن نیرو ها خود شوید.
معجون خشم (Rage): این معجون به نیرو های شما سرعت می بخشد و آنها را از قبل خشمگین تر می کند بخصوص در مورد (پکا) و شما باید از این معجون در نزدیکی تان هال ( مرکز مپ ) تا باعث شوید هرچه سریع تر نیرو های خود را به تون هال حریف برسانید و به راحتی  1 ستاره بگیرید اگر همه چیز به درستی انجام داده شود توسط قهرمان ها و پکا های خود می توانید به راحتی دهکده حریف را پاکسازی کنید.

چه موقع قدرت (Abilities) قهرمانان خود را فعال کنیم؟

Barbarian King :  این قهرمان وقتی که به کمک پکا و سایر نیرو ها به دهکده نفوذ کرد و به تون هال حریف رسید باید قدرت آن را فعال کرد ، تا بتواند به راحتی تون هال حریف را تخریب کند.
Archer Queen : مهارت یا قدرت او را باید زمانی فعال کنید که توسط برج های دفاعی (towers) مورد حمله قرار گرفته باشد و ا ز جان او حداقل 20% باقی مانده باشد و وقتی مهارت یا قدرت اون را فعال می کنید او از دید برج های دفاعی ناپدید می شود و آنهارا نابود می کند.
Warden : در این استراتژی شما واقعا نیاز آن چنانی به آن ندارید ولی اگر کسی آن را داشته باشد به نفعش هست زیرا می تواند به کمک نیرو های شما بیاید و در تخریب دفاعی ها به شما کمک کند و وقتی هم که قدرت یا مهارت اون فعال شود نیرو های شما را برای یک مدت شکست ناپذیر می کند .

این استراتژی به شما این فرصت را می دهد تا بتوانید تون هال های 10 و 11 را 3 ستاره کنیدو موفقیت شما در این است که در پیاده سازی نیرو ها و طلسم های خود دقت کنید و با هوشمندی کامل عمل کنید هنگامی که با این استراتژی 6 گولمی حمله می کنید باعث می شود که شما غیر قابل توقف باشید.

————————————-

با ما آسوده خاطر بازی کنید

 @NOBANNED

 https://telegram.me/joinchat/BZM5Oz7z4jrmSMThpvtknA