دسته بندی ها :
All Ship In Clash Of Clans

? توضیحات کامل در مورد کشتی معروف کلش

? بعد از تصاویر متعدد و مخصوصا آخرین تصویر منتشر شده از کشتی معروف کلش و مشاهده ی جزئیات و نشانه هایی از آپدیت داخل این تصویر انچه که مسلم و واضح است آمدن کشتی به بازی است ، و اما برنامه ریزی بر روی این کشتی چیست ؟

? با توجه به شواهد موجود در تصاویر و حدسیات تیم ما ، بازیکن در ابتدا به ساخت کشتی که به صورت شکسته در گوشه ی مپ دیده میشه میپردازه و لول کشتی هم نسبت به تان هال بالا میره که  در مکس ترین لول یعنی در تان 11 به لول 5 میرسه !

? کشتی معروف کلش دارای بخشی مشابه به ( کلن کستل ) است که توی خودش نیرو  و منابع ذخیره میکنه و نسبت به لول فضای اون هم متغییر هست ! ( مطلبی که با شواهد موجود تا حالا ما بهش دست یافته ایم ( لول 1 کشتی 2 برابر نیروی کمپ و اسپل و لول 5 کشتی 4 برابر نیروی کمپ و اسپل شما فضای داره )

? با کشتی خود از راه دریای کلش به مبارزه میروید و غنائم بدست میاورید و در مخزن خود کشتی ذخیره میکنید !

? کشتی معروف کلش برای جابجایی اکانتها هم برنامه ریزی شده !

? جنگهایی که با کشتی خود انجام میدهید در افزایش و کاهش کاپ شما تاثیرگذار است !

? با شواهد موجود شما در دریای کلش دهکده ی جدیدی ایجاد میکنید به دهکده ها و کشتی ها حمله میکنید ، غنائم کشتی های دیگر رو غارت میکنید و البته این نکته هم جالب است که بخشی به عنوان بهترین بازیکنان و تاپ پلیرها جدا از سرچ خود کلش در دسترس است ! و دنیای جدیدی به بازی کلش اضافه میشود ! ( احتمال اینکه کلا تاپ پلیرها و کاپ های این بخش از بازی کلش جداباشه هم هست )

? هیروها در جنگها و دفاعهای کشتی شما در دسترس هستند !

? ایگل در مرکز کشتی ، کنون ها در اطراف کشتی و تاور نسبت به لول کشتی مشاهده میشه !

? شواهد نشون میده که روشهای مختلفی برای انتخاب نیروها موجوده اما مدت زمان آماده شدن نیروها برای جنگ 10 دقیقه است

? درلول 5 کشتی تعداد نیروها 960 است ! تعداد اسپلها هم بنا به حدسیات 44 هست !

? لول کشتی در میزان غارت غنائم بسیار تاثیرگذار است !

? تعداد کشتی هایی که شما تخریب میکنید در بخشی به عنوان ناو مدال نمایش داده میشه

? یه تصوراتی هم هست در مورد اینکه اگر توی دفاع کشتی شما پیروز بشه به مراتب به قدرت کشتی شما اضاف میشه که اون یه دنیای خودشو داره و برای بعد

⛔️ کپی با ذکر نام منبع

ترجمه : Masoud King – Persian Tornado

کانال تلگرامی ما

NOBANNED@